Hva er en dyphavsgrøft?

En dyphavsgrøft blir dannet når havbunnen presses ned. Da får man en grøft under havoverflaten som ligger mellom den nedgående havbunnsplata og den andre platen som forblir på sin plass. Her kan havdypet overstige 10 000 meter. En dyphavsgrøft kan være 3-4km dypere enn havbunnen, og de kan være opptil flere tusen meter lang.
http://mml.gyldendal.no/flytweb/document.ashx?shape=11857
http://mml.gyldendal.no/flytweb/document.ashx?shape=11857

Hvor finner man dyphavsgrøfter?

Noen eksempler på hvor man finner dyphavsgrøfter er vest for Sør-Amerika, øst for Japan, og utenfor Sumatra.
Den mest kjente dyphavsgrøften er Marianegropen, som er verdens dypeste dyphavsgrop. Denne dyphavsgrøften ligger vest i Stillehavet, øst for Marianene hvor Stillehavsplaten trykkes under den Filipinske platen. Gropen markerer grensen der to Tektoniske plater (platene som jordskorpen er bygd opp av) møtes.

Dyphavsgrøfter blir ofte forbundet med vulkansk aktivitet.

Dyphavsgrøft med vulkanbue <--- Her er en link til en animasjon som illustrerer hvordan dyphavsgrøfter blir laget.

Hawaii

Hawaii-øyene er skapt av vulkansk aktivitet, og har flere vulkaner.
Kilder:

http://mml.gyldendal.no/flytweb/document.ashx?shape=11857

http://www.forskning.no/Artikler/2005/januar/1104944939.82

http://no.wikipedia.org/wiki/Marianergropen

http://no.wikipedia.org/wiki/Tektonisk_plate

http://naturfag.info/5jorden/fig_a/vulkanbue.swf

http://www.snl.no/dyphavsgrop