Fjellkjedefolding
En fjellkjedefoldning er en hevning av delen av jordskorpen til en fjellkjede. Gjennom millioner av år har store landmasser beveget seg sakte mot hverandre på en slik måte at en eller begge landmassene presses i kollisjonssonen. Dette skjer gjennom forkastninger, jordskjelv og vulkanisme. Fjellkjedefoldning starter ofte i hav eller ellers på plasser der jordskorpen er tynnest og svakest. Også store fjellkjeder har fjellkjedefoldning og det er på grunn av fjellkjedefoldningen at fjellkjedene dannes.
Den kaledonske fjellkjedefolding.
gallerie-1202138859528-134_157_146_66.jpg
Fjellkjedefolding, ilustrerer hvordan fjellkjeden bygges opp.

geo_forkastingeer.gif
En enkel ilustrasjon på platenes sammenstøtning.


Fjellkjede foldingen den kaledonske fjellkjede er oppkalt etter Caledonia i Scottland.
Ca 2/3 av Norges berggrunn består av nedslitt fjellkjede, det finnes også i Sverige og Finland.
Det er bare rester igjen av denne store fjellkjeden i hvert fall bare i Svalbard, der er det bare noen få fjelltopper som står igjen.

Den kaledonske fjellkjedefolding: Fjellkjede foldingen oppsto for omlag 400mill år siden, det var platene bestående av Grønnland og Nord- Amerika(Plate kalt laurentia) og Vest- Europa og skandinavia(Plate kalt Baltica) som ble skjøvet sammen, havet lukket seg og sammen dannet platene en fjellkjede som er en av de største som har eksistert på jordens overflate.
Fjellkjedefoldingen av fjellkjeden startet i perioden Silur, 10-20.mill. Årene etter var fjellkjeden på sitt største. En lengde på 6000km, bredden på 100km og høyden trolig på himalayas nivå.
Erosjonen er grunnen til at denne fjelkjeden ikke er den største i dag. For bare 50 mill. år siden var fjellkjeden allerede ned slitt av erosjonen.

Den Herzcynske fjellkjedefolding


Den Herzcynske fjellkjedefolding oppsto å karbontiden(359-299 mill. år).
Denne typen fjellkjedefolding har skapt flere fjellkjeder vi kjenner till som for eksempel; Appalachene, Ardenne, Schwarzwald og Uralfjellene.
Uralfjellene er en av de største fjellkjedene vi har og er av de mest mineralrike fjellkjedene i verden.

Et videoklipp om hvordan de norske fjellkjedene ble danne:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/442442t


Kilder:
http://www.daria.no/skole/?tekst=5060
http://no.wikipedia.org/wiki/Fjellkjedefolding