Årsaker til jordskjelv
Eliaslunde04 på snapchat!

Her er et kart over de mest jordskjelvutsatte plassene i verden. Det er ganske tydelig at de går langs med plategrensene.

Jordskjelvkatastrofer

Jordskjelv har vert årsak til noen av de verste naturkatastrofene i verden. Det har vert mange store jordskjelv de siste 100 årene, vi kjenner til 30 jordskjelv som har drept over 10 000 mennesker. Vi kjenner til 14 jordskjelv de siste 2000 årene som har tatt livet av over 100 000 mennesker. Det antatt største jordskjelvet som har vert, var i Kina i 1556 der man antar at minst 800 000 døde. De fleste døde mens de lå og sov og huset raste ned over dem. Det verste jordskjelvet i moderne tid skjedde også i Kina. I 1976 døde opptil 650 000 mennesker og det var antageligvis 800 000 skadede.external image moz-screenshot.jpgArmenia1990-2.jpg

Her er en sammenrast kirke etter et
stort jordskjelv i Armenia i 1988 der
25 000 mennesker omkom, 19 000
ble skadet og 500 000 ble hjemløse.
Jordskjelv i Norge

På verdensbasis er ikke Norge et veldig jordskjelvutsatt land, men det er likevel det mest utsatte landet i nord-europa. I 1904 var der et jordskjelv i Oslo som vakte stor oppsikt, det målte 5,4 i styrke og mange bygninger fikk skade blant anna på pipeløpet. Det er ikke kjent at noen skadet seg under jordskjelvet. I 1819 var det et jordskjelv på helgeland som er antatt å ha en styrke like under 6. Dette er det største kjente jordskjelvet i Norge fra historisk tid. Det ble meldt at folk ikke klarte å holde seg på beina og det ble også meldt om flere ras i områdene rundt Ranafjorden. Selv om de største jordskjelvene skjedde for ganske lenge siden betyr ikke det at det ikke kan skje igjen. Det er fortsatt mange jordskjelv i Norge. Men mange av disse er så små at de ikke merkes. De som kan merkes er fortsatt så små at de ikke kan gjøre noe skade. Det er flest jordskjelv i Nordsjøen og på vestlandet men det forekommer også jordskjelv på østlandet og i Nord-norge
norge_seis_stor.jpg
Her er et kart over hvor det er registrert jordskjelv siden 1979.

http://www.jordskjelv.no