Midthavsrygger


Midthavsrygger er undersjøiske fjellrygger som vi finner i de store verdenshavene. De kalles altså rygger fordi havbunnen hever seg høyere her enn på hver side av midthavsryggene. Det er ved midthavsryggene at kontinentalplatene i havet glir fra hverandre. Av dette kan lange sprekker på havbunnen dannes, som igjen blir fylt med lava. Dette gjør at en ny havbunn blir dannet. Ryggene kan bli over 800 000km lange og 1500 km brede.Her ser vi hvordan havbunnen hever seg høyere ved midthavsryggen enn på hver side av den. Vi ser også at det er dannet en sprekke i ryggen, og de sorte pilene illustrerer lavaen som strømmer opp, tetter igjen sprekken og danner ny havbunn. På animasjonen ser vi enkelt hvordan det hele fungerer.
Kilder:
http://mml.gyldendal.no/flytweb/document.ashx?shape=11852
http://www.nature.nps.gov/geology/usgsnps/animate/A48.gif
Av den vulkanske aktiviteten kan ryggene bli til lange fjellkjeder hvor enkelte topper blir så høye at de skjærer havoverflaten. Et eksempel på en slik topp er den norske øya Jan Mayen i Barentshavet.

external image jan-mayen.jpg
Jan Mayen
Kilde: http://www.snl.no/system/images/j/jan-mayen.jpg

Den midtatlantiske rygg
Et eksempel på en midthavsrygg er den midtatlantiske ryggen, som strekker seg fra Nordishavet til Sørishavet. Den ble dannet for omlag 55 millioner år siden da Afrika/Europa og Amerika drev fra hverandre, og den vokser fremdeles. Den vulkanske aktiviteten har bl.a. skapt Jan Mayen og Island.

external image Mid-atlantic_ridge_map.png
På bildet ser du hvor den midtatlantiske ryggen ligger.
Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Mid-atlantic_ridge_map.png

Kilder:
http://www.snl.no/midthavsrygg
Boken "Geografi" (2006) utgitt av Cappelen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_midtatlantiske_ryggen