Richters SkalaRichters skala er en skala for å måle styrken / magnituden på et jordskjelv. Når det skjer jordskjelv så frigjøres masse energi og hvis man skal slippe å jobbe med masse store tall for å kunne finne ut hvor stor styrken er på selve jordskjelvet. Så bruker vi i stedet ordet Magnitude. Hvert trinn i magnitudeskalaen er energien som øker med ca. 31 ganger styrke. Eksempel: et jordskjelv med styrke fire frigjør 31 ganger mer styrke enn et jordskjelv på styrke tre.
skal.png
external image moz-screenshot.png
Bildet viser hvordan styrken på jordskjelvene blir målt. Man finner ut hvor høy Amplituden er altså hvor høyt skriften/blekket går opp på papiret. Så kan man regne ut styrken, som på dette bildet er fem. Og senere kan man se hvor langt jordskjelvet er og hvor lenge det varer.


http://www.jordskjelv.no


http://www.wikipedia.no


En seismograf er et apparat som måler seismiske bølger forårsaket av jordskjelv eller eksplosjoner. Seismos er et gresk ord og betyr jordskjelv. Seismograf brukes for å måle og bestemme styrken på smeisiske bølger. I hovedsak finnes det to typer seismiske bølger: rombølger og rombølger og overflatebølger.
Rombølger er tredimensjonale bølger som beveger seg gjennom jordas indre. Disse deles opp i primære (p – bølger) og sekundære (s – bølger)
Seismogram.gif
Overflatebølger beveger seg i to dimensjoner langs jordoverflaten. Disse deles opp i Rayleigh – bølger og Love – bølger. Rayleigh – bølger likner de bølgene man ser på vann, mens Love – bølger er beveger overflaten seg på tvers av bølgeretningen.
Seismiske bølger er langbølgede akustiske forplantinger i jordskorpen og dypere. Disse måles på Richters – skala.


Med ulike seismografer kan man avbilde jordas indre, finne ut om det er olje, eller mineraler på enkelte steder på havbunnen, kartlegge fjell og finne grunnvann.