VULKANER
external image vulkan.bmp
Magma, lava og ulike vulkantyper

Magma er smeltet stein. Vulkanisme er når magmaen kommer opp til jordoverflata. Landformen vulkan er en spesiell fjellform som dannes ved enkelte vulkanutbrudd, men vi skiller gjerne mellom prosessen vulkanisme og landformen vulkan. Når deler av mantelen smelter slik at det dannes "lommer" med magma har vulkanismen startet. Når dette forekommer ligger temperaturen på ca. 1200-1400.

Kontinentskorpa vil smelte når den kommer i kontakt med den smeltede mantelmassen. Når all gassen fra magmaen blir frigjort da den kommer til overflaten, blir bergarten lava liggende igjen.Det er flere faktorer som avgjør hvordan den vulkanske aktiviteten arter seg, for eksempel om den er lettflytende, som matolje, hvor mye gass magmaen inneholderGjørmestrøm kommer av at en eksplosiv vulkan etterlater seg tykke og lette lag av aske på vulkanfjellet. Om denne såkalte asken blandes med vann blir den til en ekstremt farlig gjørme, som ligner på flytende sement. Når denne gjørmen eller blandingen blir flytende og ustabil renner den nedover fjellsidene i en fart på 100 km/t og det verste er at den drar med seg alt på sin vei (grus, kampesteiner og trestammer). For å unngå disse strømmene kan man prøve noen av de samme metodene som brukes til lavastrømmene, men den mest effektive metoden er kanskje å holde seg unna områder hvor slikt kan forekomme.


Ordet Pyroklastisk kommer av det greske ordene pyro som betyr ild og klastos som betyr brutt i stykker. Pyroklastiske strømmer er som vanlig en blanding av fragmenter, væsker og gass som driver/beveger seg som et flom, men i store hastigheter og høye temperaturer (De kan nå opp til en temperatur på 100- 800 °C) Pyroklastiske flommer forekommer ofte ved vulkanutbrudd og disse flommene er nærmest umulige å stoppe og ikke engang mindre åsrygger og vann kan holde dem tilbake. Pyroklastiske flommer presser seg mot bakken pga. tyngdekraften og har en rød farge i mørket. Slike vulkaner er de som har skapt størst ødeleggelse, som for eksempel Mount St. Helens i USA og Pinatubo på Filippinene.

Fem ting som kan forårsake pyroklastiske flommer:
· Vann i kratrene
· Snø og is rundt toppen
· Damp som blander seg med aske
· Eksplosjoner som løsner berget
Kort og enkelt, en Pyroklastisk strøm er en sky av aske og fragmenter som strømmer ned vulkansiden.

Askenedfall er en form av vulkansk utslipp og støv som oppstår ved vulkanske utbrudd og er den mest langtrekkende formen for skade når dette hender. Den Asken kan dras som regel opptil 1000 kilometer eller lengre, bort fra selve utbruddet. Asken kan i verste fall føre til at det blir bekmørkt på lyse dagen og det blir vanskelig for både mennesker, dyr og andre organismer med å puste og teknisk utstyr vil få vanskeligheter med å virke. Gjennomsnittstemperaturene varierer. Askenedfall kan også ødelegge store deler av avlinger, og dermed føre til sultkatastrofer.Kilder :
http://gekos.no/art/index.php/component/option,com_awiki/article,Askenedfall/view,mediawiki
http://mazom.wordpress.com/vulkanenes-skade
Geografi Boka - Cappelen


[[media type="youtube" key="IiEw1p5BaSU" height="283" width="85"]]