JORDAS OPPBYGGING - av Kristin, Sonja og Maja


File:Jordens inre-numbers.svg
File:Jordens inre-numbers.svg

JORDAS OPPBYGNING
1: indre kjerne, 2: ytre kjerne, 3: nedre mantel, 4: øvre mantel, 5: litosfæren, 6: skorpe

Jordkloden blir ofte delt inn i tre hovedsoner: jordskorpa - et svært tynt og hardt skall som ligger ytterst, så kommer mantelen, og innerst finner vi kjernen. Fra jordoverflata og inn til jordas kjerne er det 6000 km. Det dypeste borehullet mennesker har laget er bare om lag 15 km dypt,så alt vi vet om jordas indre er et resultat av flere ulike typer forskning.

KILDER
http://en.wikipedia.org/wiki/Geology
Geografi-boka, av Øivind Dokken,Helene Eide,Odd-Ivar Johansen, Arne Helge Øverjordet